concept-denken.nl

Conceptdenken voor de Mediatechnoloog in vijf stappen

Visual
photo credit: Florin Gorgan via photopin cc
Visual
photo credit: Matthew Stewart | Photographer via photopin cc
Visual
photo credit: kalidoskopika via photopin cc
Visual
photo credit: andywon via photopin cc
Visual
photo credit: juhansonin via photopin cc
Visual
photo credit: Pink Sherbet Photography via photopin cc
Visual
photo credit: zeze57 via photopin cc

Trendwatchen

Naast het brainstormen zijn ook andere technieken mogelijk om de impulsen te krijgen. Kijken naar TV/video/film/internet, luisteren naar muziek, beleven van dans, luisteren naar nieuws, kijken naar verschillende culturen, naar soorten graphics, naar de natuur, praten met mensen, het bijwonen van culturele evenementen en het bekijken van 'fashion' details zijn voorbeelden van manieren om ideeën op te doen. Het opdoen van ideeën aan de hand van bovenstaande activiteiten staat beter bekend als trendwatchen.

Het trendwatchen kan, indien de trendwatcher een goed lateraal denken heeft ontwikkeld, een uiterst bruikbare en grote inspiratiebron voor goede ideeën zijn. Het kunnen ontdekken van behoeften -bij eventueel van te voren gedefinieerde doelgroepen- levert zeer waardevolle informatie op, welke als basis kan dienen om verbanden te leggen. Door behoeften vroegtijdig te ontdekken kan een trendwatcher tijdig op ontwikkelingen inspringen.

Naast dat het volgen van de maatschappelijke ontwikkelingen bijdraagt aan het vormen van een tijdsbeeld en het opdoen van nieuwe ideeën, maakt het ook deel uit van het smaakontwikkelingsproces.