concept-denken.nl

Conceptdenken voor de Mediatechnoloog in vijf stappen

Visual
photo credit: Florin Gorgan via photopin cc
Visual
photo credit: Matthew Stewart | Photographer via photopin cc
Visual
photo credit: kalidoskopika via photopin cc
Visual
photo credit: andywon via photopin cc
Visual
photo credit: juhansonin via photopin cc
Visual
photo credit: Pink Sherbet Photography via photopin cc
Visual
photo credit: zeze57 via photopin cc

Twee denkcyclussen

Het meeste werk wat wij verrichten valt binnen de cyclus van praktisch denken: handelen, de gevolgen van handelen evalueren, nadenken over eventuele verbeteringen of veranderingen en nieuwe acties plannen. Praktisch denken bestaat uit routines, procedures, regels en bekende oplossingen.
Als je nieuwe ideeën wilt bedenken, moet je uit die cyclus overstappen naar de creatieve denkcyclus. In die cyclus denk je op een heel andere manier: verkennen, ontdekken, ideeën ontwikkelen, beoordelen en tenslotte controleren. Daarna kun je je ontdekkingen naar de praktische cyclus terugbrengen als praktische oplossingen.
Er zijn maar twee redenen om de overstap van de praktische naar de creatieve cyclus te maken:

  • Je moet: er is een crisis, een bekende oplossing werkt niet.
  • Je kiest ervoor: je maakt een weloverwogen beslissing om op verkenning te gaan.

Brainstormen is een manier om van praktisch denken over te stappen naar creatief denken. Iedereen in de sessie moet begrijpen dat ze zich in een creatieve cyclus bevinden en dat praktisch denken niet aan de orde is.

Figuur 6: Twee denkcyclussen
Twee denkcyclussen