concept-denken.nl

Conceptdenken voor de Mediatechnoloog in vijf stappen

Visual
photo credit: Florin Gorgan via photopin cc
Visual
photo credit: Matthew Stewart | Photographer via photopin cc
Visual
photo credit: kalidoskopika via photopin cc
Visual
photo credit: andywon via photopin cc
Visual
photo credit: juhansonin via photopin cc
Visual
photo credit: Pink Sherbet Photography via photopin cc
Visual
photo credit: zeze57 via photopin cc

Van Dale

con·cept (het ~, ~en)

  1. ontwerp, voorlopige formulering van een wet, een brief enz. => kladje, praatstuk
  2. wijsgerig begrip

vi·sie (de ~ (v.), ~s)

  1. de wijze waarop men zaken beoordeelt, beschouwt => beschouwing, kijk, zienswijze

mis·sie (de ~ (v.), ~s)

  1. vertegenwoordiging
  2. [r.-k.] bekeringsactiviteit onder niet-katholieken
  3. rooms-katholiek zendingsgenootschap
  4. diplomatieke vertegenwoordiging
  5. speciale opdracht, taak => boodschap, zending

doel·groep (de ~)

  1. groep waarop een initiatief gericht is

af·ba·ke·nen (ov.ww.)

  1. met bakens of andere tekens markeren => afpalen, afperken, afzetten, bakenen, bebakenen, begrenzen, demarqueren