concept-denken.nl

Conceptdenken voor de Mediatechnoloog in vijf stappen

Visual
photo credit: Florin Gorgan via photopin cc
Visual
photo credit: Matthew Stewart | Photographer via photopin cc
Visual
photo credit: kalidoskopika via photopin cc
Visual
photo credit: andywon via photopin cc
Visual
photo credit: juhansonin via photopin cc
Visual
photo credit: Pink Sherbet Photography via photopin cc
Visual
photo credit: zeze57 via photopin cc

Waarom brainstormen vaak geen brainstormen is

Brainstormen heeft niet bij iedereen een goede reputatie. Het is wel de bekendste denktechniek. Het woord is in de woordenboeken opgenomen en wordt regelmatig gebruikt voor elke manier van 'vrije-vormdenken'. Het wordt echter vaak verkeerd begrepen en de meeste brainstormsessies zijn die naam eigenlijk niet waard. Het gevolg daarvan is dat veel mensen brainstormen zien als nutteloos vermaak en tijdverspilling. Er zijn drie situaties waarin brainstormen eigenlijk geen brainstormen is, namelijk wanneer:

  • men een verkeerd type probleem probeert aan te maken.
  • het gedrag van de groep succes in de weg staat.
  • de sessie niet gestructureerd verloopt.

Het verkeerde soort probleem

De enige goede reden om een brainstormsessie te houden is om nieuwe ideeën te bedenken. En slechts bepaalde typen problemen kunnen worden aangepakt door ideeën te bedenken. Brainstormen is de beste manier om problemen aan te pakken die niet praktisch zijn: kwesties die een onbekende afloop hebben, niet duidelijk omschreven zijn of op verschillende manieren kunnen worden opgevat. Als je echt wilt nadenken over de mogelijkheden, is brainstormen de beste techniek.

'Slecht' gedrag

In veel brainstormsessies weerhoudt het gedrag van mensen hen ervan om ideeën te bedenken. Geremd gedrag is meestal het resultaat van praktisch denken. Iedereen in de groep moet begrijpen dat 'praktische' reacties niet bevorderlijk zijn, behalve in bepaalde onderdelen van de sessie. De meeste mensen zijn gewend hun aandacht alleen te richten op resultaten. Als je dat doet, beoordeel je een idee op bruikbaarheid en uitvoerbaarheid, in plaats van op originaliteit en mogelijkheden. Diplomatie kan mensen ervan weerhouden om ideeën voor te dragen. Een van de meest voorkomende redenen waarom brainstormen mislukt, is het 'diplomatieke' gedrag in de groep. Ideeën zijn zo sterk als degene die ze voordraagt. Personen met een hogere status kunnen ideeën veel gewicht geven, alleen al door ze voor te dragen en te steunen. Ze kunnen een idee de grond inboren door even te fronsen of hun schouders op te halen. Als je gaat brainstormen omdat je dat van iemand anders moet, bestaat het gevaar dat je je beperkt tot ideeën die je carrière bevorderen.

Gebrek aan aandacht voor het proces

Het idee dat brainstormen een 'vrije vorm' is of onvoorbereid kan worden uitgevoerd, is een misvatting. In een sessie zonder structuur en discipline kunnen maar weinig interessante ideeën bedacht worden. Brainstormen is een spelletje en spelletjes hebben altijd regels en voorschriften nodig. Voor brainstormen geldt dat je een zorgvuldig geselecteerd team nodig hebt, een duidelijke opdracht en een gestructureerd tijdschema. Goede voorbereidingen zijn een essentiële voorwaarde voor het succes van een sessie.