concept-denken.nl

Conceptdenken voor de Mediatechnoloog in vijf stappen

Visual
photo credit: Florin Gorgan via photopin cc
Visual
photo credit: Matthew Stewart | Photographer via photopin cc
Visual
photo credit: kalidoskopika via photopin cc
Visual
photo credit: andywon via photopin cc
Visual
photo credit: juhansonin via photopin cc
Visual
photo credit: Pink Sherbet Photography via photopin cc
Visual
photo credit: zeze57 via photopin cc

Praktijk Bijbehorende links Bijbehorende literatuur

De conceptdenker

Conceptdenken vereist een breed inzicht in tal van zaken en een groot creatief vermogen. Daarnaast is de professionele conceptdenker iemand die uit de maatschappelijke ontwikkelingen signalen haalt om als basis te kunnen gebruiken voor een concept. De conceptdenker is iemand die verbanden legt met en tussen maatschappelijke ontwikkelingen en ideeën, een ideeënarchitect die het tijdsbeeld kent.
De conceptdenker zal moeten beschikken over enige specifieke vaardigheden en eigenschappen, zoals intuïtie, het vermogen waar te nemen en te zien, kennis bezitten, creatief en nieuwsgierig zijn, smaak hebben en kunnen brainstormen.

Invalshoeken

Een onderwijskundige verklaart het woord concept als:
Een set van opvattingen, die begrijpelijk moeten zijn voor anderen, een praktische invulling moeten geven en vanuit verschillende contexten moeten kunnen worden bezien.

Een conceptontwerper verklaart het woord concept als:
Het concept is de moedervrucht waar al het andere vruchtbare uit voortkomt.

Een modeontwerper verklaart het woord concept als:
Een abstract idee dat intuïtief tot stand komt en inspiratie biedt voor het ontwerp en de samenstelling van een collectie.

Een architect verklaart het woord concept als:
Het is het formuleren van een idee waaraan je je dan consequent moet houden. Pas als je uiting aan het idee hebt gegeven is het een concept. Een concept is dynamisch. Een kapstok waar je je werk aan ophangt. Vormgeving is het middel om het concept te laten zien.

Een reclamemaker verklaart het woord concept als:
Concept als gedachte, idee, visie of opinie over iets. In een toneelstuk, film of schilderij kan door de maker een (sterke of minder sterke) visie over een object of een mens of over een ander idee worden gelegd, meestal zonder deze expliciet en letterlijk te uiten. Een pianist heeft een bepaalde opvatting over het spelen van Beethoven, een filmer heeft een mening over de man/vrouw-verhouding. Het concept staat hierbij dus los van het onderwerp, het gaat over de manier waarop het onderwerp wordt benaderd. Een advertentie kan gaan over veiligheid, het concept slaat op de manier waarop de veiligheid wordt neergezet.

Een productmanager customer services verklaart het woord concept als:
Concept is het totaal van het product als probleemoplosser, toegevoegde eigenschappen, potentiële eigenschappen en de manier waarop het ervaren wordt.

Doelgroep

Als uitgangspunt voor een concept zal meestal een doelgroep moeten worden gekozen of geformuleerd. Het is belangrijk hiermee te beginnen, omdat je hierdoor de volgende stappen binnen een referentiekader kunt plaatsen. Soms wordt er geen doelgroep geformuleerd. Dan wordt een concept, voor bijvoorbeeld een merk, bedacht en wordt afgewacht welke mensen positief zullen reageren op niet nieuwe merk. Dat is dan de volggroep. Wanneer dit te weinig mensen zijn wordt het product/merk weer van de markt gehaald. Dit kost aanzienlijke minder dan wanneer, zoals gebruikelijk, eerst een duur marktonderzoek wordt gehouden.

Afbakening

Visie en missie zijn de basis waar vanuit het concept zich ontwikkelt. Het concept is een geheel van zaken die bij elkaar een consistente samenhang vormen waarin de visie en de missie helder naar voren komen.
De opdrachtgever voor een concept kan een bedrijf zijn die een nieuw product of merk op de markt wil zetten. De conceptdenker zal van de opdrachtgever voldoende informatie moeten krijgen om het concept zo volledig mogelijk te ontwerpen. De conceptontwerper zal de visie en de missie van de opdrachtgever moeten kennen en daar vanuit te werk moeten gaan.

Het is van belang dat de conceptdenker de opdracht aanneemt door de opdrachtgever een document aan te bieden, een contract, waarin de opdracht zoals de conceptdenker het heeft begrepen, staat vermeld. Daarbij is het van belang om duidelijk te maken wat er wel en wat er niet zal worden gedaan, wanneer het klaar zal zijn en wat het gaat kosten.
De afbakening zal in een zakelijk document moeten worden weergegeven. De afbakening zorgt er voor dat de opdrachtnemer een juridisch stuk heeft voor als het eventueel fout gaat met de opdrachtgever bij aflevering of betaling.