concept-denken.nl

Conceptdenken voor de Mediatechnoloog in vijf stappen

Visual
photo credit: Florin Gorgan via photopin cc
Visual
photo credit: Matthew Stewart | Photographer via photopin cc
Visual
photo credit: kalidoskopika via photopin cc
Visual
photo credit: andywon via photopin cc
Visual
photo credit: juhansonin via photopin cc
Visual
photo credit: Pink Sherbet Photography via photopin cc
Visual
photo credit: zeze57 via photopin cc

Het ontwikkelen van persoonlijke creativiteit

Iedereen heeft creatief vermogen. Kijk maar eens onopgemerkt naar spelletjes die jonge kinderen individueel of in groepen spelen om te zien hoe sterk dit vermogen aanwezig is. Jammer genoeg worden kinderen, naarmate zij opgroeien, zodanig geconditioneerd, dat dit creatieve vermogen wordt overspoeld door andere vermogens. Door het schoolleven, door de routine opvoeding die zij daar moeten volgen, en door de latere educatie in onderwijs of arbeid worden de andere vermogens sterk ontwikkeld ten kost van het aangeboren creatief vermogen.

Het ontwikkelen van persoonlijke creativiteit zit hem dus niet zozeer in het verbeteren van de creativiteit zelf, maar meer in het weghalen van de belemmeringen voor het aangeboren creatieve denken. Een voorwaarde hiervoor is de volledige scheiding van het analytische denken van creatief denken. Vaak worden nieuwe (creatieve) ideeën te snel geanalyseerd, waardoor de ideeën geen kans krijgen te gedijen. De belemmeringen moeten worden onderkend en verzwakt ten bate van de ontwikkeling van de persoonlijke creativiteit.

Naast het weghalen van de belemmeringen, zijn het trainen van het waarnemen (bijvoorbeeld van maatschappelijke ontwikkelingen) en de vaardigheden en het vergroten van de kennis manieren om de ingedamde persoonlijke creativiteit weer boven water te halen.