concept-denken.nl

Conceptdenken voor de Mediatechnoloog in vijf stappen

Visual
photo credit: Florin Gorgan via photopin cc
Visual
photo credit: Matthew Stewart | Photographer via photopin cc
Visual
photo credit: kalidoskopika via photopin cc
Visual
photo credit: andywon via photopin cc
Visual
photo credit: juhansonin via photopin cc
Visual
photo credit: Pink Sherbet Photography via photopin cc
Visual
photo credit: zeze57 via photopin cc

Van Dale

cre·a·ti·vi·teit (de ~ (v.))

 1. scheppingsvermogen

smaak (de ~ (m.), smaken)

 1. het zintuig waarmee wij proeven => smaakzin
 2. gewaarwording in de mond, opgewekt door het proeven van iets
 3. persoonlijke voorkeur
 4. gevoel voor schoonheid

in·val (de ~ (m.))

 1. het plotseling, vaak gewelddadig overschrijden van de grens van een gebied of binnendringen in een gebouw
 2. plotseling opkomende gedachte => gedachteflits, ingeving

flexi·bel (bn.)

 1. buigzaam => soepel
 2. inschikkelijk
 3. zich gemakkelijk aanpassend aan wisselende omstandigheden => veranderlijk

her·struc·tu·re·ren (ov.ww.)

 1. een andere structuur geven