concept-denken.nl

Conceptdenken voor de Mediatechnoloog in vijf stappen

Visual
photo credit: Florin Gorgan via photopin cc
Visual
photo credit: Matthew Stewart | Photographer via photopin cc
Visual
photo credit: kalidoskopika via photopin cc
Visual
photo credit: andywon via photopin cc
Visual
photo credit: juhansonin via photopin cc
Visual
photo credit: Pink Sherbet Photography via photopin cc
Visual
photo credit: zeze57 via photopin cc

Wat is creativiteit?

Creativiteit moet niet gezien worden als louter een aspect van het denken: het is evenzeer een element van het handelen, van het nemen van besluiten en communiceren. Creativiteit is eigenlijk vooral een levenshouding.

Iemand die creatief is, moet de volgende eigenschappen in zich hebben:

  • oplossende geest
  • origineel kunnen denken
  • open staan voor indrukken
  • accepteren van tegenslagen
  • flexibel kunnen werken
  • niet meteen een oordeel hebben
  • keuzes kunnen maken

Creatief denken is een geheel van denkattitudes, denkvaardigheden, denktechnieken en denkprocessen die de kans op patroondoorbreking, het leggen van nieuwe verbindingen in onze hersenen vergroten.

Een voorbeeld van creativiteit

Op een natuurkunde-examen wordt gevraagd: 'Gegeven een barometer; hoe zou je de hoogte van een gebouw bepalen?' Een student antwoordde het volgende: 'Ik zou de barometer meenemen naar het dak en ik zou hem naar de grond laten zakken met een stuk touw. Ik zou hem dan weer ophalen en de lengte van het touw meten.'

In een discussie over waarom de student dit antwoord had gegeven zei deze: 'Ik heb genoeg van die natuurkundelessen die mijn creativiteit belemmeren. Ik wilde aantonen dat er andere, even geldige, oplossingen voor het vraagstuk bestaan.'

In dit voorbeeld komt naar voren hoe het onderwijssysteem onbewust drempels of belemmeringen, die verhinderen dat mannen en vrouwen creatief zijn. Juist deze belemmeringen moeten worden ontdekt en vermeden ten bate van de creativiteit.