concept-denken.nl

Conceptdenken voor de Mediatechnoloog in vijf stappen

Visual
photo credit: Florin Gorgan via photopin cc
Visual
photo credit: Matthew Stewart | Photographer via photopin cc
Visual
photo credit: kalidoskopika via photopin cc
Visual
photo credit: andywon via photopin cc
Visual
photo credit: juhansonin via photopin cc
Visual
photo credit: Pink Sherbet Photography via photopin cc
Visual
photo credit: zeze57 via photopin cc

Het gebruik van de hersenen Bijbehorende links Bijbehorende literatuur

Met ongeveer tien miljard hersencellen, die met nog eens tienduizend keer zoveel verbindingen aan elkaar verbonden zijn, is het brein van de mens een uiterst complex orgaan. Onze grijze massa, de verwerker van de informatie die wij binnen krijgen via onze zintuigen, is van essentieel belang om te (over)leven. Het is dan ook haast niet voor te stellen dat het deel van het centrale zenuwstelsel dat binnen de schedel ligt zich tijdens de embryonale ontwikkeling vormt uit slechts vijf achter elkaar gelegen hersenblaasjes.

Een enkele hersencel is op zichzelf een tamelijk eenvoudig ding. Ruwweg kan een cel aan of uit staan, net als een lamp. Deze cellen hebben zelf geen idee wat ze doen, of waar ze toe dienen. Het enige dat ze kunnen is aan en uit gaan en deze informatie doorgeven aan de andere aan zich verbonden cellen. Op hun beurt zullen deze cellen hier weer op reageren en, afhankelijk van de cel, zijn staat en zijn taak zelf weer aan of uit springen. Het aan of uitgaan van één cel kan zodoende een golf van verandering teweeg brengen. Het aan of uitgaan van cellen kan worden veroorzaakt door informatie uit de zintuigen en door hormonen.

Het brein bestaat uit twee hersenhelften, met beide verschillende gebieden (zie tabel 1), die ieder verantwoordelijk zijn voor het één of het ander: horen, eten, voetballen, enzovoorts. In die gebieden hebben de individuele hersencellen ook weer afzonderlijke taken. De taakverdeling is echter niet zo strikt dat er slechts een hersencel is voor het woord 'banaan'. Deze hersencel zal bijvoorbeeld ook geactiveerd kunnen worden bij een van de woorden 'varaan' of 'sinaasappel'. Ons brein is geen perfect georganiseerde fabriek.

Tabel 1: aandachtsgebieden linker en rechter hersenhelft
Aandachtsgebieden linker hersenhelft:
 • Logica
 • Tijd
 • Rekenen
 • Woordbegrip
 • Taal
 • Stapsgewijs denken
Aandachtsgebieden rechter hersenhelft:
 • Eenheid
 • Context
 • Vormen
 • Patronen
 • Melodie
 • Inschattingsvermogen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Intuïtie
 • Werkelijkheidsbesef
De analytische linker hersenhelft is de helft waar logica en rede zich bevinden. In deze helft worden ontdekkingen gedaan en reeds bestaande zaken 'gevonden'. De creatieve rechter hersenhelft is de helft waar ruimtelijkheid, kleur en fantasie zich bevinden. In deze helft worden uitvindingen gedaan en nieuwe dingen verzonnen.