concept-denken.nl

Conceptdenken voor de Mediatechnoloog in vijf stappen

Visual
photo credit: Florin Gorgan via photopin cc
Visual
photo credit: Matthew Stewart | Photographer via photopin cc
Visual
photo credit: kalidoskopika via photopin cc
Visual
photo credit: andywon via photopin cc
Visual
photo credit: juhansonin via photopin cc
Visual
photo credit: Pink Sherbet Photography via photopin cc
Visual
photo credit: zeze57 via photopin cc

Perceptie

Perceptie, of waarneming, is het meten van gegevens over gebeurtenissen en processen in en buiten het lichaam die voor overleven, lichamelijke integriteit en voortplanting van belang kunnen zijn, en het interpreteren van deze informatie.

In onze beschaving hebben we onze intellectuele inspanningen meer aan de logica van de rede gewijd dan aan de logica van de perceptie. Een mogelijke reden hiervoor is dat we dachten dat perceptie er niet toe deed en uiteindelijk door logica en rede beheerst kon worden. Perceptie is iets vaags, subjectiefs en veranderlijks wat we nooit goed begrepen hebben. Perceptie is zijn eigen weg gegaan in de artistieke wereld, terwijl de rede haar eigen weg ging in de wetenschap, economie en bestuur.
Perceptie bevat echter, evenals de rede, haar eigen logica. Ons hokjesdenken, dat de basis van de logica van de taal is, kleurt automatisch onze perceptie. Alle 'misdadigers' worden allereerst als misdadiger gezien. De perceptie kent daarbij geen waarheid. Waarneming geschiedt altijd vanuit een bepaald gezichtspunt. Zij is nooit volledig.
Begrip van de perceptie heeft zeer veel praktische waarde, omdat het grootste deel van ons denken op niet-technisch gebied daarmee bestreken wordt. Er zijn verschillende theorieën bedacht over perceptie, waarvan de Gestaltetheorie een van de bekendste is. De theorieën zijn echter te groot in aantal en te complex om in dit onderzoek uitgebreid te bespreken.