concept-denken.nl

Conceptdenken voor de Mediatechnoloog in vijf stappen

Visual
photo credit: Florin Gorgan via photopin cc
Visual
photo credit: Matthew Stewart | Photographer via photopin cc
Visual
photo credit: kalidoskopika via photopin cc
Visual
photo credit: andywon via photopin cc
Visual
photo credit: juhansonin via photopin cc
Visual
photo credit: Pink Sherbet Photography via photopin cc
Visual
photo credit: zeze57 via photopin cc

Van Dale

den·ken1 (onov.ww.)

  1. het verstand gebruiken, zijn gewaarwordingen ordenen, een oordeel vormen

her·sen·en (de ~ (mv.))

  1. in de schedelholte gelegen deel van het centrale zenuwstelsel => de grijze cellen
  2. hersenpan => schedel

as·so·ci·a·tief (bn.)

  1. door verbinding van bewustzijnsinhouden en verwante voorstellingen gevormd, daarop berustend

di·ver·gent (bn.)

  1. uiteenlopend <=> convergent

con·ver·gent (bn.)

  1. (van stralen, lijnen) in een punt samenkomend <=> divergent

per·cep·tie· (de ~ (v.), -tiën/~s)

  1. waarneming